Om skolen

Læreplaner

Steinerskolene er godkjent etter en egen læreplan. Denne sikrer at elevene får opplæring i de samme kompetansemål som den offentlige skolen, men man lærer dette på en annerledes måte

OVERORDNET LÆREPLAN

Steinerskolenes nasjonale læreplan for GRUNNSKOLEN inneholder en redegjørelse for ideene bak steinerskolens læreplan og hvordan det kan gi seg utslag i steinerpedagogisk praksis. Her beskrives det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for steinerskolene. Læreplanen redegjør videre for de ulike fagenes formål, perspektiver, de konkrete kompetansemålene og anbefalt vurderingspraksis i fagene.

LOKALE LÆREPLANER

Steinerskolen i Tromsø sine lokale årsplaner beskriver i tillegg hvordan vår skole og våre lærere organiserer arbeidet med kompetansemålene - trinn for trinn - fag for fag.

Årsplanene, og ukeplaner for mange av klassene, er viktige dokumenter da de strukturer arbeidet og beskriver fagenes innhold og progresjon for det gitte året. Dersom du ønsker å få tilsendt en årsplan, ta kontakt med klasselærer eller pedagogisk leder på e-post: gudmund.ostgard@steinerskolen.no

Den første steinerskolen startet i 1919. Nå, hundre år etter, finnes det mer enn 1000 Steinerskoler i verden. Steinerskolene samarbeider over landegrensene, men landene har sine egne læreplaner. Helheten og sammenhengen i steinerskolens læreplan er gjennomarbeidet og grundig utprøvd. I tråd med samfunnsutviklingen har selvsagt noe endret seg underveis. Innholdet i steinerskolens læreplan er i stadig bevegelse, samtidig som det metodiske i størst mulig grad er stabilt. Denne kombinasjonen av endring og stabilitet gjør steinerskolene til moderne og skapende skoler som på samme tid ivaretar bestemte verdier og prioriteringer.