Om skolen

Skolens styre

Styreleder

  • Helga Zwarg O`Donoghue

Styrerepresentanter

  • Thomas Bøhn
  • Tom Arne Bruseth
  • Mona Martnes
  • Gudmund R. Østgård

Vararepresentanter

  • Anita Barth-Jørgensen
  • Stig M. Hunstad Olsen

Tromsø kommune har oppnevnt Elin Jørgensen som representant for skoleåret 2018-19. Vara er Anna Amdal Fyhn. Fungerende daglige leder Siv-Bente Johansen legger frem saker og deltar på møtene, men har ikke stemmerett. Skolestyret møtes en gang i måneden

Sakslister til styremøtene 

Her vil vi laste opp sakslistene til styremøtene, slik at både foreldre og andre kan se hva slags saker styret jobber med til enhver tid. Klikk på lenkene under for å se innkalling som PDF

Innkalling til styremøte 03 06 2019