Idrettsdagen 2022

Idrettsdagen er snart her og her kommer info om dagen.

Vi skal ha idrettsdag på Valhall stadion 8. juni!

Oppmøte:

Oppmøte på skolen 08:30.

Vi starter med gruppeinndeling klokken 8.35, og gruppene blir da sendt fra skolen fortløpende. Det er viktig at alle møter på skolen slik at man er med i fellesskapet fra begynnelsen av. (Dette er også en del av det pedagogisk opplegget rundt Idrettsdagen, og mange av læringsmålene ligger i denne turen opp til stadion).

5.-10. klasse har også mulighet til å medbringe sykkel om foresatte har godkjent ferdsel i trafikken. Denne må da leies opp til stadion, da alle er med på å gå opp, og ikke kan forlate sin gruppe

Avslutning:

Vi er ferdige ca. 13.15.
  • 1.-4. får skyss til Fritidshjemmet (eller blir hentet etter avtaler med klasselærer).
  • 5.-10. klasse avslutter skoledagen ved Valhall stadion. (De kan da dra direkte derfra, eller bli hentet etter avtale med foresatte).

Hva skal vi ha med:

  • klær etter vær
  • drikke etter vær (varm, kald, mengde)
  • gode sko til aktivitet
  • en matpakke som holder energinivået oppe hele dagen

Idrettsdag, hva var nå det igjen?

Nå er det en stund siden Idrettsdagen har gått som normalt pga. koronasituasjonen som har vart en stund. Men på idrettsdagen får barna møte tradisjonelle og utradisjonelle friidrettsøvelser (dette kan variere fra år til år) og prøve disse ut. Lærerne står for aktivitetene på de ulike stasjonene, og leder elevene gjennom aktivitetene, de eldste elevene er medhjelpere.

Dagen er organisert slik at de eldste elevene har hovedansvaret for en gruppe bestående fra elever fra de fleste klasser. De store skal være motivatorer, gledesspredere og gode forbilder for de små, og lede de inn i en dag med lek og idrett. Vi starter med gruppeinndeling på skoleområdet, slik at gruppen får god tid til å bli kjent med hverandre på vei opp til Vallhall, før man begynner med aktivitetene. Det blir matpause før startskuddet. Det blir også en pause underveis, og dagen avsluttes oppe ved Valhall stadion.

Vi håper alle på strålende vær og en fantastisk Idrettsdag!

                                     Ha en strålende helg!

            Med vennlig hilsen Steinerskolen i Tromsø!