Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 25 / 2018

På siste skoledag var alle klassene samlet til en rørende og fin avslutning i salen. Her fikk vi tatt farvel med vår flotte 10. klasse, sunget dem gjennom blomsterportalen og ønsket dem lykke til på ferden videre.

Det er spennende og viktig å gå på skole, men av og til trenger man også å ta pause. Hurra for skoleåret som gikk og hurra for sommerferien som ligger foran oss. Takk for samarbeidet og alle de fine opplevelsene vi har hatt sammen. Skolen ønsker alle elever og familier en god sommer og lykke til med dugnadsarbeidet.

Ny daglig leder

Skolestyret ved Steinerskolen i Tromsø er glad for å meddele at vi har ansatt Siv-Bente Johansen som ny daglig leder fra og med 1. august 2018.

Siv har arbeidet på Steinerskolen i Tromsø siden januar 2000. Hun har vært faglærer, klasselærer, forvaltningsmedlem, sekretær, styremedlem, kollegiets leder, pedagogisk leder og vikar for daglig leder. Hun kjenner skolen fra mange ståsted og har grunnleggende kjennskap til både lærernes og ledelsens arbeidsutfordringer og oppgaver. Siv deltar for tiden på NTNU sin rektorutdanning, fremstår som en meget godt kvalifisert søker til stillingen og vi ser frem til et nært og godt samarbeid de kommende årene.

En stor takk går til mangeårig daglig leder Bodil Winther og daglig leder de siste årene Marit Ringvold, for all deres innsats og gode arbeid for skolen.

Hilsen Skolestyret ved Steinerskolen i Tromsø

DUGNAD 2018

I år har det blitt overlatt til klassenes dugnadsansvarlige å bestemme dato/tidspunkt for de respektive klassenes dugnader. De dugnadsansvarlige vil også kalle inn til dugnad, og lede/organisere selve dugnaden. Noen klasser vil ha dugnad før fellesferien, men andre trolig vil ha den nærmere skolestart. Spørsmål knyttet til tidspunkt til dugnad for deg/din klasse, rettes til klassens dugnadsansvarlige.

Det vil også bli gjennomført en (eller flere) "oppsamlings-dugnader" nærmere skolestart. Info om disse kommer til å bli lagt ut på skolens nettsider.

Dugnadsoppgaven i år vil primært dreie seg om ulikt malearbeid i 2.etg, arbeid på Fritids, samt arbeid utendørs. De dugnadsansvarlige har fått en foreløpig liste over oppgaver, men en fortløpende oppdatert liste vil også bli hengt opp til venstre innenfor hoveddøren på skolen. Der vil også dugnadsmeldinger og dugnadspostkasse bli plassert. Husk å fylle ut dunadsmelding, og legge den i postkassen !

Skolen ønsker at mesteparten av det innvendige malearbeidet gjøres nå før fellesferien slik at malingslukt får luftet seg ut. Alt dugnadsarbeid må være avsluttet innen 16. august, da lærerne starter sine forberedelser og flytter inn på klasserom igjen den 17. august. Malearbeid på fritidshjemmet må være avsluttet innen 1. august.

Og så det formelle:

I henhold til Allmøte høsten 2013, plikter alle foresatte å bidra med 6 timer dugnadsarbeid pr. eldste elev pr. skoleår (3 timer dersom eleven bare har 1 foresatt), og manglende utført dugnadrbeid skal faktureres med kr. 400,- pr. manglende utført dugnadstime.

De som ikke kan, vil eller ønsker å bidra med dugnadsarbeid, kan «kjøpe seg fri» etter de samme satsene (kr. 2.400,- for 6 timer / kr. 1.200 for 3 timer.) De innkomne penger som erstatning til dugnadsarbeid vil tilfalle en egen dugnadskonto tilhørende Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Tromsø og Steinerskolen i Tromsø, og vil bli øremerket innkjøp av først og fremst dugnadsmateriell og eventuelt vedlikehold/ oppgradering av​ skoleområdet/ skolen. Ta kontakt med dugnadskoordinator (undertegnede) dersom du ønsker tilsendt faktura.

Mvh
Hans-Peter Johnsen
Dugnadskoordinator
hpjohnse@online.no

Bildegalleri

8.klasse hadde "eksamen" i mat og helse. 3-retters middag med gjester. Fiolinkonsert av 4.klasse. Sommeravslutningen i salen var pyntet vakkert med blomser. 9.klassen har også fått overlevert "skoen" (kurven) fra 10. klasse. En koselig tradisjon hvor hver 10. klasse legger noe til og har en hilsen til neste års avgangselever. Smil og rørende tårer gikk om hverandre. 8.klasse har hatt en flott tur til Otervika med overnatting sist uke. Tavletegning fra 9.klasse og en sniktitt inn i 2.-3.klasses turuke.