Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 34 / 2018

Her er 1. klasse med klasselærer Tone Haugan slik det kunne sees i avisen på onsdag. I løpet av september kommer en jente til, så da blir de 11 elever i 1. klasse. Velkommen til alle nye elever og familier både i 1. klasse og andre klasser.

Vi har hatt en flott første uke på skolen med mye fokus på det sosiale. Ungdomsskolen melder om en veldig flott dag med tema "Psykisk helse" på torsdag og mange klasser har vært på forskjellige turer. På tur er det lett for nye elever å bli kjent med klassen og alle elevene får god tid til å fortelle om sommeren og "bli kjent på nytt." Se bilder fra uken under og bildegalleriet nederst i ukemeldingen.

Årets klasselærere

  • 1. klasse: Tone Haugan
  • 2. klasse: Ina Holland-Nell
  • 3. klasse: Hege Bjørn
  • 4. klasse: Tom Arne Bruseth
  • 5. klasse: Line-Marie Eriksen og Stine Fossesholm
  • 6. klasse: Lillian Johansen
  • 7. klasse: Kari Sundby
  • 8. klasse: Marit Ringvold
  • 9. klasse: Gry Billvik Navas og Elin Karlsson
  • 10. klasse: Anita Barth-Jørgensen

Lærere i permisjon denne skoleåret: Kim Kristensen (frem til jul) og Linn Karlsen.

Det er spennende at vi har så mange nasjonaliteter på skolen vår. Da foreldrene i 2. klasse møttes på første skoledag fant de ut at det var 10 nasjonaliteter representert blant klassens 11 elever.

Skoleruta

Vi har gjort noen små endringer i skoleruta for at den skal bli både lettlest og tydelig. Grunnen til at årets videreutdanning for lærerne også er satt inn i skoleruta er at dette også får betydning for elevene på noen datoer. Der det står at elevene har fri er det jo greit. På enkelte datoer står det at elevene har skole, mens lærerne har etterutdanning. Her vil de lærerne som ikke er med på etterutdanningen, sammen med flinke vikarer, ivareta undervisningen. Nærmere informasjon om disse dagene vil komme.

Daglig leders tale på 1. skoledag

Velkommen 😊

Kjære alle sammen! Elever, ansatte, foresatte; velkommen til et nytt skoleår ved Steinerskolen i Tromsø. Jeg gleder med stort til å få være daglig leder ved skolen vår, og er gått i gang med denne jobben med sommerfugler i magen og mange tanker i hodet.

Et nytt skoleår er en stor begivenhet. I år har vi mange nye elever, både dere som er helt nye i 1. klasse og dere som begynner ny i klasser oppover i trinnene. Hjertelig velkommen! Ta riktig godt imot de som er ny i din klasse, slik at de føler seg velkommen på skolen vår og finner seg til rette i sin gruppe. Og så vil jeg gi litt ekstra oppmerksomhet til 8. klasse som begynner på sitt første år på ungdomsskolen og 10. klasse går i gang med sitt siste år på grunnskolen. Lykke til og velkommen til skoleåret 2018-2019.

Et skoleår inneholder mye forskjellig, både læring og lek, mestring, opplevelser og ulike aktiviteter. At elevene trives på skolen er også veldig, veldig viktig. Og da har jeg lyst å si noen ord om den gode samtalen, den viktige dialogen, om å snakke sammen, lytte og fortelle.

Kjære elever! Snakk med oss voksne på skolen og på Fritidshjemmet! Fortell oss hva du tenker på! Fortell oss om noe ikke er greit, om det er noe som bekymrer deg eller som gjør deg usikker eller redd! Og spør oss om det er noe du lurer på.

Snakk med læreren din. Snakk med helsesøster, og kom gjerne og snakk med meg. Eller fortell det du har på hjertet til mamma eller pappa, og be dem fortelle det videre til oss. Ikke hold tunge tanker inni deg, fortell! Også om det er noe du syns er ekstra fint, noe som skjer på skolen som gjør deg glad.

Kjære foresatte, snakk med oss! Ta kontakt når du har noe på hjertet eller når barnet ditt forteller noe hjemme og du trenger å høre hva skolen tenker om dette. Ikke hold ting inne, eller kun mellom andre i foreldregruppen. Fortell! Snakk med læreren til barnet ditt, med de som jobber på Fritids, med assistentene eller andre lærere som tilbringer mye tid i klassen til barnet ditt. Fortell! Skriv en epost, en SMS, ta en telefon, kom innom kontoret mitt. Døra mi er alltid åpen for en prat med dere, og er jeg opptatt med noe, så lager vi en avtale, vi setter av tid til en prat.

Fortell også om de gode tingene, de tingene skolen gjør som er bra for akkurat ditt barn. Som gjør ditt barn trygg og sett og glad i skolen sin. Snakk med oss og fortell!

Kjære lærere og assistenter! Snakk med elevene og med de foresatte. Lytt og fortell! Fortell elevene hva de mestrer og hva de kan gjøre for å mestre enda mer. Lytt til elevene når de har noe på hjertet og fortell de foresatte om små og store ting som skjer på skolen, om planer og prosesser og lytt til de de forteller til dere.

La dette være et skoleår der vi snakker sammen. Der skole-hjem samarbeid får stå i fokus. Der terskelen er lav for å ta kontakt og der vi sammen skaper en god skolehverdag for alle elevene på skolen vår. Jeg gleder meg til dette skoleåret, og til å følge elever, foresatte og ansatte gjennom årets gang og til å bli bedre kjent med dere alle!

Med vennlig hilsen Siv-B. Johansen, daglig leder.

Bildegalleri

Bilder fra 1. og 2. skoledag. Hyller og benker i mellomtrinnets gang har fått spreke farger og mange klasserom har blitt pusset opp i løpet av sommeren. Takk for alt dugnadsarbeid.