Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 1 / 2021

Godt nyttår og velkommen tilbake fra juleferie. Til tross for korona og innstramminger har vi mye å glede oss til i tiden fremover. Det blir solfest den 21. januar og samisk uke i starten av februar, for å nevne noe.

Bøker, bøker, bøker

Daglig leder har kjøpt inn masse nye og spennende bøker til skolen. Denne uka ble bøkene fordelt på trinnene og skapte stort engasjement.

3. klasse var også en tur på biblioteket i byen og fylt opp sitt klassebibliotek. Vi håper på et år med mye lesing og mange inspirerende historier.

Riving av bygg på nedsiden av skolen

Peab Anlegg AS starter nå opp arbeidet med riving av boligene i Inga Sparboes veg på nedsiden av skolen. Peab skriver at de starter med håndriving av løsøre og elektronikk. Dette vil pågå i ca. 2 uker. Deretter starter riving og sortering med gravemaskiner. Peab har begynt å sette opp et gjerde som skiller området til de boligene som skal rives og all annen ferdsel.

Skolen vil lage en risikoanalyse med utgangspunkt i den informasjonen vi har fått om arbeidet på dette området og gi dere nærmere informasjon om dette når vi har fått vurdert situasjonen nærmere.

Foreløpig er det mulig å gå opp nederste del av Inga Sparboes vei og inn på nedsiden av akebakken for de elever som kommer til skolen fra sør. Elever skal ikke oppsøke byggeplassen og skolen vil ha fokus på sikkerhet og opplæring av lærere og elever.

Trafikksituasjonen rundt skolen er presset. Adkomsten til skolen begrenses nå fra nedsiden på grunn av rivingen, samtidig som nabo klager på bruk av Tromsø kommune sin parkering i overkant av Hvilhaug. Som en midlertidig løsning foreslår vi at foreldre som kommer til skolen fra nedsiden ser på muligheten for å slippe av elever på parkeringen til Tine eller langs Bjørnøygata.

Det finnes også en innkjørsel med snuplass rett sør for Hvilhaug sykehjem der det finnes noe plass til å stoppe for å slippe av. Det er også en oppmurt droppsone på Mellomveien rett sør for Inga Sparboes vei som er skolen sin, og det kan være mulig å slippe av elever langs Målselvgata for de som kommer til skolen via Mellomveien. Vi får gjøre så godt vi kan alle sammen.