Påminnelse: Regulering av skolepengesatsene

Skolepengesatser fra 1. januar 2022

 • 1 barn barnetrinn 1 368,-
 • 2 barn barnetrinn 1 835,-
 • 3 barn barnetrinn 2 272,-
 • 1 barn ungdomstrinn 1 426,-
 • 2 barn ungdomstrinn 1 926,-
 • 3 barn ungdomstrinn 2 272,-
 • 1 barn barnetrinn + 1 barn ungdomstrinn 1 894,-
 • 2 barn barnetrinn + 1 barn ungdomstrinn 2 331,-
 • 1 barn barnetrinn + 2 barn ungdomstrinn 2 357,-
 • Flere barn à 122,-

Satser Fritidshjemmet fra 1. januar 2022

 • Hel plass 2 820,-
 • Halv plass 1 809,-

Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring

Hei dere alle rundt i landet!

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag samarbeider om å arrangere to nettkurs 9. og 16.februar som omhandler retten til samisk språkopplæring i grunnopplæringen.

For foresatte: Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene | Statsforvalteren i Troms og Finnmark