Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 12 / 2019

Ungdomstrinnet dro samlet inn til byen i forbindelse med Nasjonale skolestreik for miljøet i dag. Ved å dra samlet fikk lærere og elever anledning til å snakke sammen om situasjonen, diskutere miljøsaken generelt og bakgrunnen for disse ungdomsstreikene mer i detalj.

123 1200x700

Streikene har sitt utspring i bevegelsen Fridays for future. Noen elever i 10. klasse valgte å lage plakater på skolen og engasjere seg direkte i markeringen. Andre var mer tilskuere til arrangementet. Noen foreldre hadde sendt beskjed til skolen om at de ønsket at deres barn (fra de lavere klassene) skulle få dra på denne streiken. De fikk da slå følge med ungdomsskolen. Dagens arrangement ble dekket av blant annet iTromsø.

Det vil bli tatt en endelig avgjørelse for hvordan skolen vil håndtere fravær i forbindelse med fremtidige fredagsstreiker i løpet av neste uke. Informasjon vil bli sendt ut.

Omgangssyke

Nå har det vært mange uker med omgangsyke på skolen, spesielt blant de yngste elevene. Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø sier «Det kan være lurt å vente i to døgn før man sender barn til barnehage og skole, og før man returnerer til jobb.» Vi vil oppfordre alle om å følge disse rådene. Les mer om kommuneoverlegens råd her.

Foreldregruppe for tenåringsforeldre med oppstart 4. april

Helsestasjonen i Tromsø kommune inviterer til kurs for foreldre til ungdom i aldersgruppen 13-18 år. Kurset starter opp i Stakkevollan Familiens Hus/Åpen barnehage torsdag 4. april kl. 16.30-18.30. Påmelding og spørsmål kan rettes til Familiens Hus v/Line Moldestad, 91594174. Gruppeledere: Randi Olsen, Helsestasjon for ungdom og Line Moldestad, Familiens Hus. Foreldre som har deltatt tidligere har gitt tilbakemelding om at det er godt å møtes å snakke om store og små bekymringer og utfordringer knyttet til det å ha tenåringer i huset.