Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 16 og 17 / 2020

Førstkommende mandag åpnes skolen for 1. - 4. klasse. Vi gleder oss til endelig å kunne ta imot elever på skolen og fritidshjemmet igjen.

Alt blir bra 2

Veilederen fra FHI og Udir gir tydelige rammer for hvordan den "nye skolehverdagen" skal organiseres og vår skole har utarbeidet en egen beredskapsplan som viser hvordan den praktiske skoledagen organiseres: hvor og når barn leveres/hentes på skolen, hvilke lærere som har ansvar for de ulike elevgruppene, tilbud om mat på fritidshjemmet m.m. Beredskapsplanen er sendt ut på epost, men kan også lastes ned som PDF her.

Vær oppmerksom på at fritidshjemmets åpningstider blir noe redusert. Morgenfritids åpner kl. 08.00 og vil være utendørs (utenfor inngang til Fritids) frem til skolestart kl. 08.30. Fritidshjemmet stenger kl. 15.30. Årsak til redusert åpningstid er at vi må ha større bemanning de timene Fritids er åpent. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Mandag 27/4 har kanskje mange av dere ting, klær og utstyr som skal leveres. Vi ber dere vente utendørs på tildelt oppstillingsplass (se i planen), så vil lærere organisere dette.

Vi arrangerer oppfang for barn som har foresatte i samfunnskritiske yrker før og etter åpningstidene til Fritidshjemmet, dersom det meldes behov om det. Det må da meldes i epost til tromso@steinerskolen.no

Når skolen kan åpnes opp for flere klasser vil vi få beskjed om fra myndighetenes side etter hvert, og gir dere nærmere beskjed om dette så snart vi vet noe mer.

Skoleskyss

Det ordinære busstilbudet – både skolebusser og rutebusser – vil gå tilnærmet som normalt fra og med mandag 27. april.

Troms Fylkestrafikk har sendt ut informasjon om skoleskyss. De som har mulighet for å skysse privat oppfordres til det. De som trenger å bruke buss bes lese dette informasjonsbrevet.

Som alltid, ta kontakt om dere lurer på noe.

Fridager kommende uke

Vi minner om at eleven har fri torsdag 30. april og fredag 1. mai.

Vår skole har lagt seg så tett opp til Tromsø kommune sin skolerute som mulig, og siden kommunen hadde lagt inn en fridag i forkant av arbeidernes dag vil også våre elever ha to fridager i slutten av kommende uke.

25 bærbare PCer fra FF

Vi vil takke foreldreforeningen ved kasserer Ole som har sørget for at skolen har fått overta 25 bærbare PCer kostnadsfritt. Maskinene er brukte maskiner, men er allerede oppgradert med raske disker og er fullgode PCer. De vil kunne fungere godt for alt aktuelt skolearbeid, for klasser, elever og evt. skolens ansatte.

Vi minner også om at hvis noen har behov for å låne maskiner til arbeide hjemmefra fremover – så har vi maskiner tilgjengelig for utlån.

91178954 149040433090471 6946978810935902208 n

Hjemmeskole

Langvarig hjemmeskole gir nye utfordringer. Mange melder at de har utbytte av undervisningen som gis og holder motivasjonen oppe, mens andre synes at det er mer utfordrende.

For å kunne kartlegge situasjonen per nå og legge videre plan for de klasser som skal ha fortsatt hjemmeskole sender vi ut et helt kort spørreskjema for 5. - 10. klasse på mandag. Her får dere foreldre anledning til å gi skolen tilbakemelding og melde eventuelle behov.

Nettvett

Økt bruk av internett for barn og unge gjør at man for tiden også må tenke ekstra på spørsmål knyttet til nettvett. Politiet i Troms har gått ut med noen råd til foreldre. Hele saken kan leses her.