Steinerskolen og karantene grunnet Covid-19

De siste dagene har lærere og elever på mellomtrinnet vært i karantene og blitt testet for Covid 19. Av det vi vet per nå, så har ingen av disse fått en positiv prøve. Vi planlegger derfor at alle tre klassene kan returnere til skolen på mandag.

Dersom det likevel skulle komme beskjed fra smittesporingsteamet om positive testresultat i løpet av helga, vil vi forholde oss til det og gi dere beskjed via Transponder.

Vi vil stramme inn på noe av organiseringen rundt disse klassene, og da særlig i garderobesituasjonen. Vi lager nå en plan der vi har som mål at ingen av klassene skal være samtidig i garderoben i 2. etasje. På mandag vil vi også få mer informasjon om hvilket nivå skolen skal være på fra og med onsdag 20/1.

Foreldre som trenger å ordne med klær eller henting/levering må passe på avstand og begrense tid inne i gang. På fritidshjemmet er det maks 3 foreldre samtidig og med god avstand.

Soldagen 21. januar

Vi gleder oss veldig til å se sola igjen og til å feire soldagen torsdag kommende uke. Det kjøpes inn solboller til alle elevene.

I år vil klassene ha litt forskjellige opplegg. Noen klasser har planlagt å dra på tur, mens andre feirer med sang og lek på ulike deler av skolens uteområde. Klasselærerne sender ut beskjed om hva som blir organiseringen for klassene.

Vi håper på klart vær og god stemning.

Byggeplassen i Inga Sparboesvei

Etter forespørsel fra Steinerskolen, har Peab nå garantert at Inga Sparboesvei ikke skal brukes som innkjørsel til byggeplassen når det store rive- og byggearbeidet starter. De skal lage en ny innkjørsel lengre sør i Bjørnøygata. Da slipper vi heldigvis mye trafikk og store, tunge kjøretøy i Inga Sparboesvei.

Vi kommer til å ha et befaringsmøte med Peab innen kort tid (før rivingen starter), der vi sammen skal drøfte sikkerhetstiltak og organisering, slik at vi kan trygge våre elever, foresatte og ansatte.

Dere vil motta jevnlig informasjon via ukemeldingen, og ta gjerne kontakt med daglig leder om dere har spørsmål.