Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 21 og 22/ 2022

Denne uka har vi, ikke mindre enn, tre klasser ute på reise i ulike deler av Norge. Bildene fra disse turene kommer neste uke, her er det bare å glede seg!

Idrettsdagen 2022

Idrettsdagen er snart her og her kommer info om dagen.

Vi skal ha idrettsdag på Valhall stadion 8. juni!

Oppmøte:

Oppmøte på skolen 08:30.

Vi starter med gruppeinndeling klokken 8.35, og gruppene blir da sendt fra skolen fortløpende. Det er viktig at alle møter på skolen slik at man er med i fellesskapet fra begynnelsen av. (Dette er også en del av det pedagogisk opplegget rundt Idrettsdagen, og mange av læringsmålene ligger i denne turen opp til stadion).

5.-10. klasse har også mulighet til å medbringe sykkel om foresatte har godkjent ferdsel i trafikken. Denne må da leies opp til stadion, da alle er med på å gå opp, og ikke kan forlate sin gruppe

Avslutning:

Vi er ferdige ca. 13.15.
  • 1.-4. får skyss til Fritidshjemmet (eller blir hentet etter avtaler med klasselærer).
  • 5.-10. klasse avslutter skoledagen ved Valhall stadion. (De kan da dra direkte derfra, eller bli hentet etter avtale med foresatte).

Hva skal vi ha med:

  • klær etter vær
  • drikke etter vær (varm, kald, mengde)
  • gode sko til aktivitet
  • en matpakke som holder energinivået oppe hele dagen


Idrettsdag, hva var nå det igjen?

Nå er det en stund siden Idrettsdagen har gått som normalt pga. koronasituasjonen som har vart en stund. Men på idrettsdagen får barna møte tradisjonelle og utradisjonelle friidrettsøvelser (dette kan variere fra år til år) og prøve disse ut. Lærerne står for aktivitetene på de ulike stasjonene, og leder elevene gjennom aktivitetene, de eldste elevene er medhjelpere.

Dagen er organisert slik at de eldste elevene har hovedansvaret for en gruppe bestående fra elever fra de fleste klasser. De store skal være motivatorer, gledesspredere og gode forbilder for de små, og lede de inn i en dag med lek og idrett. Vi starter med gruppeinndeling på skoleområdet, slik at gruppen får god tid til å bli kjent med hverandre på vei opp til Vallhall, før man begynner med aktivitetene. Det blir matpause før startskuddet. Det blir også en pause underveis, og dagen avsluttes oppe ved Valhall stadion.

Vi håper alle på strålende vær og en fantastisk Idrettsdag!

Takk til lærerne 

Nå i vår ble det arrangert Felleslærerstevne i Bergen med tema «Forbindelser» - om teknologiens muligheter og fallgruver i skolen. Jeg deltok på stevnet med flere hundre lærere og kjenner på følelsen av stor takknemlighet for jobben lærerne gjør for barna våre i hverdagen. Husker vi foreldre å takke dem skikkelig? Vi kan for eksempel sende en hyggelig melding i ny og ne, si noe fint til og om en lærer og vise at vi setter pris på jobben de gjør for barna våre: 

Takk til lærerne   

Dere bærer fremtiden på ryggen 

dere tilpasser og justerer 

og bruker tid på å finne det som er best for våre barn 

mye mer av den enn det dere får lønn for 

Det er livskunst dere bedriver, 

dere spør: 

Hva behøver dette barnet i dag, 

hva skjedde med disse barna i går, 

hva trenger de nå? 

Hvordan lærer dette barnet best, hva trengs for å fremme læring her? 

  

Dere kjemper for barnas rett til barndom, 

for deres behov for å utvikle seg i eget tempo 

Dere kjemper for verdier som er under angrep; 

for tid til ro, lek og refleksjon 

for barnets behov for å være der det er 

dere kjemper for barnas rett til å være barn, 

  

dere står i kaos og utakknemlighet 

med omsorg 

i konflikter og utfordringer ingen vet svaret på 

dere prøver og feiler og handler og prøver igjen 

dere møter nedskjæringer og 

krav om effektivitet og urimelighet med krum rygg, 

dere leter etter omveier eller måter å oppfylle lov og krav 

med kjærlighet 

uten at det er på bekostning av barna 

Jeg vet det, dere bærer fremtiden på ryggen 

Takk til lærerne 

  

Hilsen Mamma og daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund, 

Hilde Lengali