Velkommen til skoleåret 2022-2023

Vi er akkurat startet med et nytt skoleår. Elevene våre skal i gang med neste steg på sin ferd gjennom sin skolegang. Vi er mange voksne skal følge dem på denne veien. Lærere, assistenter, foreldre, familie, trenere og fritidsledere. Andre voksenroller.

På Steinerskolen har vi i dag 109 ulike barn og ungdom, med like mange ulike drømmer og ønsker for framtida. Med mange ulike talenter, egenskaper, ferdigheter og forutsetninger. Mangfoldet vi finner blant barna på skolen vår lover godt for fremtida.

Samfunnet har mange roller, oppgaver og funksjoner som skal fylles. Alle er like viktig for at samfunnet skal fungere godt og bærekraftig, og alle har de rett til å ha det trygt og godt gjennom sin utdannelsesvei.

Skolen har fått en særlig viktig oppgave i å ivareta barn og unge. Det skal være plass til alle sammen i et trygt og godt fellesskap, og det rommet må vi sammen sørge for. Alle skal oppleve å få høre til og få delta i et inkluderende miljø med jevnaldrende.

Alle elevene har gjennom Opplæringsloven fått en individuell rett til å ha det trygt og godt på sin skole. De har fått en stemme som gir dem rett til å si ifra, bli hørt og tatt på alvor når de opplever at det ikke er trygt og godt i sin skolehverdag. De har selv fått retten til å definere hva de opplever som utrygt eller vanskelig. Ingen andre har anledning til å bestemme det for dem, eller avvise den opplevelsen de har.

Dette skoleåret vil vi ta i bruk en ganske ny modell for inkludering og forebygging som er utviklet i et samarbeid mellom mobbeombudet i Troms og Finnmark, Jon Halvdan Lenning, og Tromsø kommune. Denne modellen heter Omni-modellen.

I løpet av de neste ukene vil jeg besøke alle klassene for å snakke om skolemiljøet og Omni-modellen, og jeg kommer også innom alle foreldremøtene.

Jeg ser frem til å møte alle sammen!

Med vennlig hilsen

Siv-Bente Johansen

Daglig leder

Steinerskolen i Tromsø

Den første uken på skolen

Mandag var skolegården full av foreldre, elever og lærere. I strålende solskinn tok vi imot nye 1. klassinger og sende 2. klasse gjennom blomsterportalen med sang og tale.

Turen på tirsdag måtte avlyses pga av dårlig vær, men resten av uken ble riktig så fin og mange klasser har vært på turer i nærområdet, brukt tid på å bli kjent med nye klasserom, nye fag og ikke minst nye elever. Velkommen til alle nye foresatte og elever ved skolen. Se bilder fra uken i galleriet under.

There is a miracle in every new beginning”

Herman Hesse

Familiens hus

Familiens hus har sendt skolen en oversikt over ulike gratis kurs med foreldreveiledning som de tilbyr. Vi deler det med dere, i tilfelle det kan være av interesse for noen.

Last ned Foreldreveiledning i Familiens hus høsten 22