IMG 6662

Avlysning av Høstmarkedet 2020

Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Tromsø "FF" har vedtatt å avlyse årets Høstmarked som vanligvis finner sted siste lørdagen i september. Hovedårsaken er at vi ønsker å være med å bidra i samfunnsdugnaden med tanke på den pågående pandemien, og minimere risikoen for smittespredning.

Vi har vurdert sosialt innemarked, sosialt utemarked og "digitalt marked" med salg og distribusjon av hjemmebakst etc. Vi beklager at manglende inntekter fra markedet kan få litt negativ innvirkning på sannsynligheten for/størrelsen på støtte fra FF angående eventuelle søknader som konsekvens av dette. Vi satser på og håper på å komme sterkt tilbake til neste år!

Med vennlig hilsen og ønske om en god Mikaeli-uke til foreldre og lærere fra FF

Digitalt allmøte for foreldre

Digitalt allmøte gjennomføres torsdag 15. oktober klokken 18.00. Nærmere info vil bli sendt ut (FF.) 

Informasjon om barn og Koronaviruset

Ny side på regjeringen.no gir god informasjon om barn og korona. Spesielt avsnittet Alt du trenger å vite som foreldre til elever på barneskole gir en samlet og god oversikt. Et stykke ned i artikkelen kan man også lese om rådene for ungdomsskolen.

Mikaeli-feiringen: litt bakgrunnsstoff for voksne

I alle klasser lever det nå Mikaeli-stemning i form av sanger, vers, eurytmi, historier mm. Mikaeli-stemning betyr å ta tak i det som utfordrer oss. Spørsmål som: hva er din indre drage – hva er det som utfordrer deg og som du trenger mot til å overvinne? Hvordan kan vi finne krefter og mot til å stå «oppreist», være frie/rakryggede mennesker som står opp for det som er urett, feil, eller som utfordrer oss?

Dette er spørsmål som de eldre elevene og de voksne jobber med.

De yngre barna lever i bilder. De hører om dragen som røver prinsessen og om ridder Georg som får krefter og mot fra St. Mikael for å redde prinsessen.

Derfor er Mikaelitiden en tid hvor vi prøves, på mange nivå, og kjemper for å overvinne «dragene» i og rundt oss.

De ulike trinnene har ulike planer for Mikaelifeiringen onsdag 23. – fredag 25. september. Klasselærerne vil sende detaljert informasjon på mail, men «hovedoppsettet» ser slik ut:

  • Onsdag: Tur.
  • Torsdag: Drageleken/spillet/teateret i BakOlsen + høstservering på skolen.
  • Fredag: Høytidelig feiring på skolen + prøvelser.

Mvh Anita Barth-Jørgensen (ungdomstrinnsleder)

Helsesykepleier

Helsesykepleier på skolen er Line Merethe Hennig. Elever og foresatte kan ta kontakt per telefon eller e-post:

E-post: line.merethe.hennig@tromso.kommune.no

Telefonnummer: 95 83 07 58.

Helsesykepleier er tilstede på skolen torsdager fra 08.30-11.30. Helsesykepleier er ellers å treffe på Sentrum helsestasjon, tlf. 91179230.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever i grunn- og videregående skole. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid.

"Vi veileder, gir råd, vaksinerer, foretar helseundersøkelser, har individuelle samtaler, samtaler i grupper og klasseromsundervisning. Vi henviser videre ved behov. Elevene kan snakke med helsesykepleier om det de ønsker, og helsesykepleier har taushetsplikt. Tjenesten er gratis."

Hilsen Line Merethe

Brannøvelse

På onsdag ble det gjennomført en uanmeldt brannøvelse. Ny branntavle og sirener fungerte som det skal. Elever og lærere var raskt samlet oppe på fotballbanen. Noen hadde glemt å ta på innesko denne dagen, men etter et raskt sokkebytte var undervisningen tilbake til normalen. Alt i alt en vellykket øvelse.

Det vil gjennomføres flere ut over vinteren.