EF32 C51 D 7749 40 E0 ABFD 73 A757017565

Mikaeliuken

Denne uken har vært full av aktiviteter. Lærerne forteller at elevene har hatt det veldig morsomt og spennende. Til tross for litt varierende vær ble det både fine turer, dragelek i BakOlsen, fest, sang, musikk og prøvelser for alle klasser.

Noen av utfordringene har vært dragehule, bading i havet, sette opp lavvo uten hjel av voksne, blindebukk, teatersport, karaoke, dragekunst i fjæra og balansering på slak line med mer.

10. klasse prøvde noe som heter BumperBall, der klaustrofobi, mot, fysisk styrke, samhold og utholdenhet ble satt på prøve.

Det ble servert boller og kakao, mens ungdomsskolen ordnet seg med høstsuppe. 2. klasse har vist et eget Mikaelispill for småtrinnet.

Ekstra dugnadsdag

Foreldreforeninga setter opp en ny dugnadsdag onsdag 30. september klokken 17.00-20.00 for de som ikke har hatt mulighet til dette tidligere. Dette er dugnad for skoleåret 2019/2020. Gi beskjed til dugnadskoordinator i din klasse om du kommer, innen tirsdag 29. september klokken 11.00. Vi må i forkant vite hvor mange som kommer for å kunne planlegge innkjøp og hvilke gjøremål som kan gjennomføres. 

Vikarierende dugnadsleder Håvard Hellhog Johansen

Sak i avisa Nordlys

Tidligere denne uken var det et oppslag i avisa Nordlys om forelder som har reagert på at skolen har sendt ut informasjon om vårt tilbud. Vi ønsker å fortelle at vår søknad til kommunen var klarert med Datatilsynet. Her kan dere lese skolens tilsvar.

Bakgrunn for dette innlegget:

Skolens tilsvar ble publisert i Nordlys Nordnorsk Debatt 22.09:

Steinerskolene og andre frittstående grunnskoler i Norge drives med hjemmel i friskoleloven som har til formål å sikre at foreldre og elever kan velge andre skoler enn den offentlige skole.

De frittstående grunnskolene er ikke kommersielle aktører, og drives ved hjelp av statstilskudd (85 % av det tilskuddet offentlige skoler mottar) og egenbetaling/skolepenger.

Friskolene skal være tilgjengelig for alle barn som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler etter opplæringslovens § 2-1.

Dersom kun den offentlige skolen skulle hatt anledning til å sende ut informasjon om skolestart, ville den offentlige skolen få monopol på dette, noe den strengt tatt ikke har etter opplæringsloven. Vi mener derfor at det er riktig at det offentlige skal likebehandle offentlig skole og friskoler med hensyn til å kunne sende ut informasjon, og at vi som friskole dermed skal få tilgang til aktuelle lister.

Vårt formål for å motta og behandle disse listene er for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål; informasjon om et eksisterende grunnskoletilbud i Tromsø.

Vi mener at vi har etterlevd grunnleggende regler og prinsipper for behandlingen av personopplysninger i denne saken, nemlig at behandlingen var lovlig, at den var formålsbegrenset, at den tok hensyn til dataminering, at den var riktig, at den tok hensyn til lagringsbegrensinger og at den var ansvarlig.

Friskolene i Tromsø er med på å gjøre Tromsø til en allsidig og attraktiv by å bo i. Sammen med den offentlige skole utdanner vi fremtidens unge og voksne, noe vi tar på det største alvor, og som vi er stolte av.

Daglig leder Siv-Bente Johansen og pedagogisk leder Gudmund Østgård