Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 4 / 2020

FN sin barnekonvensjonen er 30 år og i den forbindelse inviterte Fylkesmannen til tegnekonkurranse. To av elevene i 6. klasse var blant vinnerne i konkurransen. Bildene trykkes opp og klassen får premie

Tegnekonkurranse 3

Konkurransen har vært en del av Fylkesmannens satsing på barn og unge. De hadde lyst til å utfordre elever til å tegne barnekonvensjonen som fylte 30 år i november. Gjennom oppgaven skulle barn og unge uttrykke hvordan de oppfatter innholdet i barnekonvensjonen.

Bildene de har plukket ut i denne tegnekonkurransen skal embetet bruke som gaver, enten til foredragsholdere eller besøkende. Bildene skal trykkes opp og rammes fint inn. Det blir også en utstilling i Alta, når alle ordførere i det sammenslåtte fylket skal møtes. Når det gjelder barnekonvensjonen kunne vår 6. klasse velge fra 3 artikler.

3. Til barnets beste: Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og fremst ta hensyn til barnets beste.

28. Utdanning: Barnet har rett til utdanning. Staten skal gjøre grunnskoleutdanningen gratis og obligatorisk og gjøre ulike former for videregående utdanning tilgjengelig for alle barn, og sette i verk tiltak for å redusere tallet på de som ikke fullfører skolegangen. Disiplin i skolen skal utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd.

31. Lek og fritid: Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

Elevene fra de utvalgte skolene som vant tegnekonkurransen har fått bildene sine innrammet (til sammen 5 elever, hvorav 2 er fra vår 6. klasse). Klassene har i tillegg fått en pengepremie på kr. 1 500,-

Steinerskolen i Tromsø er veldig stolte over vår 6. klasse, der alle elevene har deltatt og to har fått bilder valgt ut i konkurransen. Vi supplerer dermed pengepremien med kr. 500,- til klassen. Klassen, sammen med klasselærer, kan selv bestemme hva det samlede beløpet på kr. 2 000,- skal brukes til.

Soldag på skolen

Soldagen ble markert med fest i annekset, sang og historie.

Etter festen ble det varm saft, solboller og mer sang ute i skolegården. Dessverre holdt sola seg gjemt bak skyene hele dagen, men det var uansett en god følelse å vite at sola nå har kommet over fjellene i sør.

I dag, fredag, kunne vi endelig se sola fra skolegården. Vi gleder oss til dagene fremover.