Julemarked 29. november

Julemarkedkomiteen på Steinerskolen har startet arbeidet med å planlegge et litt annerledes julemarked i år. Men det blir julemarked på Steinerskolen søndag 29 november, bare i en litt annen form enn tidligere år. Det blir et mer digitalt opplegg med nettbutikk og mindre fysisk aktivitet på skolen. Vi vil komme tilbake med mer info. Dere vil motta julemarked-hefte som beskriver hver sine oppgaver etter hvert. Men allerede nå vil vi be dere starte forberedelsene:

- Hjemmeproduksjon - hver familie skal bidra med hjemmelagde produkter som kan selges for 500,- (samme som tidligere) - skal selges via nettbutikk. Ha gjerne fokus på ting som kan enkelt kan selges i nettbutikk (ikke ting som må helst prøves på til eksempel)

Juleverksted - vi trenger folk som kan ansvarlig for å arrangere dem (eks lage tennbriketter, kroneverksted, knapper av tre, lage bivoks matpapir, sy luftballong-baller, hårstrikk med stoff.) Julemarkedskomiteen vil bistå med organisering. Juleverkstedene holdes vanligvis på en helgedag på skolen og foreldre kan melde seg på for å få hjelp med hjemmelagde produkter til julemarkedet.

- Loddsalg - hver familie skal selge 15 remser à 25,-, hver klasse må bidra med 2 premier à 150.

- Digital julekalender til markedsføring av nettbutikken og julemarkedet (video av produktlaging, juleaktiviteter, oppskrifter) - ta kontakt om du kan bidra her.

Ta kontakt med Unn Sørum, unnsorum@gmail.com om du kan bidra med noe her.

De som tar ansvar for juleverksted og lage digital julekalender vil slippe mer dugnad i forbindelse med selve arrangementet.

Hilsen Julemarkedskomiteen

Torsdag 15. oktober inviterer Foreldreforeningen til DIGITALT Allmøte klokken 18-20. Invitasjon med nærmere info sendes ut i løpet av de kommende dagene, men noter dere tidspunktet

Svar fra Datatilsynet

En eller flere privatpersoner har den senere tid klaget Steinerskolen i Tromsø inn for Datatilsynet. Steinerskolen mottok 5/10 2020 Datatilsynets konklusjon, ved juridisk fagdirektør Knut Brede Kaspersen. Kaspersen skriver: "Datatilsynet har forstått saken dithen at Steinerskolen i Tromsø har bedt Tromsø kommune om å få innsyn i e-postene til foresatte med barn i utvalgte aldersgrupper i kommunen.

En slik innsynsbegjæring er lovlig etter offentlighetslova § 3. Imidlertid må Steinerskolen ha et rettslig grunnlag for å kunne bruke personopplysningene, jf. personvernforordninga artikkel 6. Slik Steinerskolen i Tromsø ved advokat Per Harald Gjerstad har redegjort for saken, finner Datatilsynet at den aktuelle bruk ikke er i strid med verken offentlegloven eller personvernforordningen."

Til slutt vil vi også melde at Datatilsynet, ved Kaspersen, er innforstått med at Steinerskolen ønsker å dele denne konklusjonen med de det måtte angå, og at han har godkjent dette da konklusjonen ikke er unntatt offentlighet.

Hilsen skolens ledelse

Covid-19

Siden man nå ser en økning av smitte i Tromsø er det viktig at vi alle passer ekstra på. På skolen passer vi ekstra på at kohortene ikke blandes og rutinene rundt smittevern i "Gult nivå" overholdes.

Siden det kan være utfordrende for foreldre å vite helt når man skal holde barn hjemme, deler vi noen av rådene som ligger ute på www.regjeringen.no

Når skal eleven være hjemme?

Barnet må være hjemme dersom det de siste 24 timene har fått nye symptomer på luftveisinfeksjon, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form eller orker vanlig lek og aktivitet (det som kalles nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals og nesetetthet. Det er viktig å ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom man er bekymret for barnet.

Barnet kan gå tilbake til barnehage/skole hvis det er i bedring innen 48 timer, er feberfri og i god allmenntilstand. Dette gjelder også ved eventuelle restsymptomer som snørr, heshet og/eller lett hoste.

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å være hjemme og trenger ikke testes for covid-19.

Hvis en som barnet bor sammen med, har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet møte i barnehage/skole som normalt. Barnet skal imidlertid gå hjem fra barnehage/skole dersom det får symptomer.

Hvis en som barnet bor sammen med, har fått bekreftet covid-19, skal barnet og andre nærkontakter være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehage/skole.

(Ellers minner vi om Tromsø Kommune sin nettside med oppdatert info om situasjonen i kommunen.)