1

Tilbake til gult nivå

Med grunnlag i informasjon og retningslinjer fra smittevernoverlege Trond Brattland og Tromsø kommune har vi bestemt at skolen går tilbake til gult nivå fra og med mandag 30/11. Det vil si at vi kan drive skolen etter de vanlige timeplanene og den organiseringen som vi startet skoleåret med.

Dette betyr at hver klasse er en kohort. To og to klasser kan være sammen i begrensede perioder innendørs i skoletiden. Trinnene kan være sammen på tildelte områder utendørs. Lærere kan gå mellom klasser.

Foreldremøter og konferansetimer kan gjennomføres med god smitteberedskap.

Foreldre bør i så liten grad som mulig inn i skolebygningene. Juleavslutninger og andre samlinger med elever og foreldre er tillatt, men bør begrenses. Kanskje kan man holde avslutninger utendørs, eventuelt bruke salen i annekset.

Mer detaljer om gult nivå dere på hjemmesiden. Klikk her.

Nettbutikken går for fullt

I dag skal hjemmeproduksjon leveres. Ta kontakt med din JMK representant for avlevering. Nettbutikken har fått betaling med Vipps og produkter lastes opp etter hvert som de leveres inn. Vær med å del informasjon om vårt digitale julemarked:

https://marked.steinerskolentromso.no

Takk for hjelpen!

Hjertelig hilsen julemarkedskomiteén! : )

Parkeringsplass

Lærerne opplever det som utfordrende at mange foreldre slipper av elever eller parkerer på lærerparkeringen på morgenen. Dersom de som leverer med bil kan prøve å levere i utkjørsel på oversiden av Hvilhaug, lenger inn i Målselvgata eller på nedsiden av skolen hadde det vært kjempefint.