Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 48 og 49 / 2021

Tusen takk!

SOS-Barnebyer Norge takker for bidrag på kr. 1 660,- som ungdomstrinnet samlet inn gjennom Skolejoggen. Bidraget gjør at SOS-Barnebyer kan hjelpe enda flere barn og familier i en SOS-barneby. Skolejoggen ble arrangert av elevrådet på ungdomstrinnet og det ble løpt ca. 335 runder på gjennomføringsdagen. Stor applaus for elevrådet, elever og lærere som deltok!

RELÆXT TEATER: SNØFALL

Jeg henvender meg til dere i dag med en invitasjon til aktuelle elever med foresatte på deres skole om å delta gratis på Hålogaland Teaters forestilling Snøfall den 20.12.21 kl 17. Vi rekrutterer med denne invitasjonen deltakere til forskningsprosjektet RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner. Jeg samarbeider i RELÆXT prosjektet tett med ansatte på HT og med Wenche Torrissen, n er teaterviter og professor ved Høgskulen i Volda/Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Målgruppa for RELÆXT teater og denne invitasjonen er barn/unge og foresatte til barn/unge med forskjellige funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner som trenger ulike former for tilrettelegging for å føle seg ivaretatt og velkomne på teateret. Målet med prosjektet er å utvikle et langsiktig teatertilbud som passer for alle, ved hjelp av erfaringer og råd fra målgruppa. Wenche Torrissen og jeg som er forskere samler inn publikums erfaringer og forslag til forbedringer i senere forestillinger i intervjuer. Deretter videreformidler vi publikums råd og erfaringer anonymt tilbake til teateret, som igjen kan ta disse rådene og erfaringene inn i videreutviklingen av RELÆXT teater.

Vi ønsker med denne henvendelsen til alle skolene i Tromsø i dag å nå ut med invitasjon og informasjon til flest mulig barn og unge i målgruppa i Tromsø og deres foresatte.

Under "Relæxt"-forestillinger gjøres følgende tilpasninger:

  • Lyset i salen vil være dempet, men aldri slått av.
  • Vi har eliminert scenerøyk og strobebelysning.
  • Vi har justert lydnivået i de høyeste toppene.
  • Andre potensielle triggere spesifikt for forestillingen, kan publikum lese om på forhånd.

De ansatte på teateret lager en visuell guide som beskriver hele opplevelsen fra du kommer til teatret til forestillingens slutt. Guiden inneholder blant annet en beskrivelse av handlingen og de viktigste karakterene. Du vil også finne en liste over mulige triggere i guiden. (Guiden sendes ut elektronisk, og man kan få den i printet utgave i foajeen før forestillingen).

Viktigst av alt:

  • Under relæxte forestillinger er det helt lov til å både snakke høyt, le, gråte, tikse, og rope.
  • Det er i tillegg lov til å gå inn og ut av salen så mye du måtte ønske.
  • Du kan trekke deg tilbake i en skjermet sittegruppe i foajeen før, under eller etter forestillingen hvis du skulle ha behov for det.
  • Det vil være to verter inne i salen for å assistere publikum og være behjelpelig med det dere måtte trenge.

Man melder seg på og får billetter ved å ta kontakt med meg på e-post anita.salamonsen@uit.no. Gjerne så snart som mulig! Vi gjør en avtale om et intervju etter forestillingen (i januar måned) om erfaringer og innspill. Se vedlagte informasjonsbrev og samtykke til deltakelse (Informasjonsskriv RELÆXT teater). Ta også gjerne kontakt med meg på e-post eller på mobil 97125135 dersom dere har spørsmål 😊.

Beste hilsen

Anita Salamonsen, Professor, redaktør involvert.no

UiT-RKBU-Nord_Bokmal_Bla_epost