Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 5 og 6

De siste ukene har vært fulle av opplevelser som stimulerer sansene og som knytter erfaringer til teoretisk kunnskap. Gårdsbesøk, matlaging, skuespill, sosiale aktiviteter, tid ute av klasserommet, lek, sang og dans.

Vi kan ikke ta med alt, men her og i bildegalleriet nederst ser dere et lite utvalg. Mens noen klasser har vært på skitur, har andre besøkt et akvarium, laget tegneserier, fremført skuespill, eller laget mat sammen og tatt seg tid til samtaler og det sosiale samspillet.

Husk fridag førstkommende mandag

Vil bare minne på om at mandag 11.02 er en fridag for elever og lærere. Offentlig skole har en fridag på denne datoen. Dette er nok bakgrunnen for det også er lagt inn en fridagen i vår skolerute. PS: Fritidshjemmet holder åpent.

Skoleskyss - slutt med busslapper

Troms fylkestrafikk har vedtatt ny ordning med reservebusskort i stedet for busslapper. Dette gjelder for elever som har mistet, har feil på eller venter på busskort. Elever som ikke har fungerende busskort, men har krav på gratis skoleskyss, må heretter henvende seg til sekretær Hanne.

VIKTIG: Vi har nå ikke lengre mulighet til å gi skyss til elever som har glemt busskort hjemme! Dette da de nye kortene er sporbare, og vi må ha en åpen søknad liggende i Troms Fylkestrafikk sitt elektroniske system. Det er derfor kun Hanne som kan levere ut slike kort. Ved lån av reservekort er det viktig at disse blir returnert.

Med vennlig hilsen Hanne Larsen. Skoleskyssansvarlig ved Steinerskolen i Tromsø

Søk plass i Steinerbarnehagen

Nå er det tid for å søke plass i den trivelige Steinerbarnehagen i Tromsø! Barnehagen forteller at de utvider og fra høsten av har plass til 6 nye små fra 1-3 år og 2 barn i alder 3-6 år. Det søkes på vanlig måte via kommunens søkeportal. Les mer om Steinerbarnehagen på deres hjemmeside og Facebook side.

Vennlig hilsen Marianne Kleimann Sevåg. Styrer i Steinerbarnehagen i Tromsø / 77 68 25 61 / tromso@steinerbarnehage.no

Samefolkets dag

Samefolkets dag ble feiret på torsdag med fest, historie og sang. Klasser har arbeidet med samisk språk og kultur på litt ulike måter.

Ledig stillings som tysklærer

Sommerskole på forskerfabrikken

Gjelder de som skal begynne i 5-7. trinn til høsten. I Tromsø foregår det på Langnes skole.

Bildegalleri

Her er bilder fra formtegning, matteundervisning, salfest, eurytmi, "Paradisspillet" og utelek. Sist uke fikk vi også besøk av en lærer fra en Steinerskole i Australia som kom innom for en prat og gav oss denne flotte hånddukken.