Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 7 / 2020

Utlysning! Foreldreforeninga ved Steinerskolen i Tromsø ønsker og har behov for utskiftning i sentrale posisjoner i styret.

Noen personer med kjernestillinger i Foreldreforeninga går mot naturlig avgang til sommeren, og det er ønskelig med friskt blod i styret.

Derfor søkes det personer til følgende stillinger fra høsten av:

  • Leder/nestleder/lederteam
  • Kasserer

Foreldreforeninga har møte en gang i måneden i 1.5 – 2 timer, og vi lover hyggelig stemning og rom for diskusjoner 😉

Dersom DU finner dette interessant, og/eller har spørsmål angående Foreldreforeninga og disse verv, vennligst kontakt nåværende FF-leder Øyvind Leikvin (leikvin@gmail.com). Det er ønskelig at det meldes interesse snarest, slik at du kan få opplæring og være delaktig i FF frem til sommeren, for å få en myk overgang.

NB: De som sitter i FF får dugnadsfritak og diverse andre fordeler. Det viktigste er at du får bedre innsyn og medbestemmelse i en del prosesser som angår elevene på skolen og fordeling av ressurser (inntekt fra Julemarked etc.)

Med vennlig hilsen styret i FF

Informasjon om tilsyn

Utdanningsdirektoratet (Udir) skal gjennomføre et tilsyn ved Steinerskolen i Tromsø. Temaet for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Udir har som oppgave å kontrollere at friskoler følger loven. Slik kontroll kalles tilsyn. Klikk her for å lese Udir sitt informasjonsskriv om det kommende tilsynet. Klikk her for å lese Udir sitt informasjonsskriv

Reinøya

9. klasse var på tur på Reinøya denne uka. Ukens oppdrag var å snekre fuglekasser - et tverrfaglig prosjekt i matematikk (måling, nøyaktighet), sløyd (saging, sikring, maling), fysikk (mekaniske prinsipper i verktøy), økologi (fuglelivet).

Fuglekasser var hengt opp i skogen og vi skal følge opp aktiviteter i kasser når vi er tilbake på Reinøya i mai/juni.

Ellers var det daglige skiturer, aking, hesteridning, gitarspilling, bandspilling, lesing, individuelle mattetimer og ikke minst god mat. Vi koste oss masse på Reinøya.

Hilsen Hanne og Ekaterina