Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 9 og 11 / 2019

I vinterturuka (uka før vinterferien) løste skolen opp timeplanen slik at det ble mulig å gjennomføre ulike prosjekter som lærere og elever har ønsket seg.

Noen dro til Senja, noen har vært på tur i nærområdet rundt Tromsø, og noen klasser har jobbet på skolen med forskjellige prosjekter, blant annet fordypning i matematikk og tema knyttet til psykisk helse. Her er noen bilder fra uka. Flere kan ses i galleriet nederst i ukemeldingen.

Inkluderende skolemiljø på Steinerskolen i Tromsø 2019-2021

Steinerskolen i Tromsø deltar fra og med mars 2019 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 4.

Satsingen går over 2 år og har som formål å styrke og videreutvikle barnehagers og skolers kompetanse i å opprettholde og skape et inkluderende skolemiljø for elevene, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Satsingen bygger på skolebasert kompetanseutvikling og lærende nettverk.

Steinerskolen i Tromsø har allerede en godt forankret Plan for elevenes psykososiale miljø, men vi har likevel søkt om å få delta i denne satsingen. Vi ser at vi kan dra nytte av ekstra bistand og kompetanse på involvering av alle ansatte og foresatte i arbeidet med elevenes psykososiale miljø, og det systematiske arbeidet omkring dette på skolen.

I forbindelse med satsingen skal vi opprette en ressursperson i ca. 15 % stilling. Ressurspersonen skal over en 2-årsperiode delta på 4 sentrale- og 4 regionale samlinger. Daglig leder har det overordnede ansvaret for satsingen på skolen og skal delta på de regionale samlingene. Satsingen skal bli en fast del av våre lærermøter, pedagogiske møter og seminarer. Vi skal utvikle en prosjektplan for arbeidet, der vi blant annet tar utgangspunkt i elevundersøkelsen for 7.- og 10. klasse og skolens egen trivselsundersøkelse for alle trinn. Vi ønsker også å involvere elevrådene i både planlegging og gjennomføring.

Vi kommer med mer oppdatert informasjon etter hvert som satsingen kommer i gang. Vi gleder oss til dette!

Med vennlig hilsen Siv-Bente Johansen, daglig leder

Ikke AirBnB, men Steiner BnB

Dear Waldorf/Steiner Community,

Since the launching of Steiner BnB’s website six months ago, our worldwide community has listed nearly 60 properties!

Accommodation choices range from a remote stone cottage situated deep in the heart of a game reserve in South Africa to a log cabin in Estonia, from an English cottage on the Big Island of Hawai'i to a beautiful B&B near the Goetheanum.

Now Steiner BnB needs your support to expand our network of affordable housing options in areas that are hosting gatherings including conferences, training, and 100th-year-anniversary celebrations.

Whether a teacher, parent, farmer, eurythmist, Steiner enthusiast or someone who values the principles of Waldorf education, you can help us expand our property listings by spreading the word in your community or by listing space in your home. The website’s calendar easily allows you to offer your space during conference dates only or to leave it available for other dates as well. The more the site expands the better we can serve our community.

You can read the latest Steiner BnB blog about upcoming conferences and available housing here or sign up to our mailing list here. You can also read about and see photos of a Waldorf mom's life on the Big Island of Hawaii. She's listed her sea view English style cottage on Steiner BnB. If you're interested in seeing a photo gallery of schools in Nepal, New Zealand, Hawaii, and Scotland, including student artwork and surrounding landscapes, you can follow Steiner BnB on Facebook or Instagram.

Thank you for your support.

Kind regards, Heather Fields

Class Teacher & Steiner BnB Founder

Informasjon om nytt studie i Steinerpedagogikk

Nytt og spennende studie i Steinerpedagogikk er nå tilgjengelig på OsloMet. Les mer her.

Bildegalleri

I uke 9 hadde 10. klasse fordypningsuke i matematikk. Her er bilder fra ulike turer på små- og mellomtrinn, bilder fra fremføring etter DKS-opplegg på kulturskolen. På langmøtet til lærerne på torsdager har vi hatt studier og kunstnerisk aktivtet, her fra en økt med maling. Et par bilder viser oppdatert info om korprosjekt til sommeren. Formtegning og sløydundervisning denne uken. Ungdomstrinnet har hatt vennskapskafe. 10. klasse laget mat og serverte til hele trinnet. Til slutt ser dere tekst fra silkebok, nytt forkle som er ferdig og tegning fra ungdomstrinn.