IMG 1961

Hjemmeskole

Vi ville selvsagt helst hatt åpen skole, men når situasjonen er slik den er må vi bare omstille oss og gjøre så godt vi kan.

Å drive fjernundervisning er krevende både for foreldre, elever og lærer. Lærerne jobber for fullt og prøver så godt vi kan å legge til rette for skolearbeid hjemme.

Vi takker for den store innsatsen foreldre og elevene gjør der hjemme. Lærerne blir veldig glad for tekster, tegninger og bilder av arbeider dere sender dem. Gi gjerne lærerne tilbakemelding på hva som fungerer godt eller mindre godt.

Husk at dere alltid kan ta kontakt med skolen for å få hjelp og oppfølging via telefon, e-post eller videosamtaler.

Dagsplaner

Selv om mange av klassene har fått samlede ukeplaner, kan det være nyttig for elevene at foreldrene hjelper til med å sette opp en slags dagsplan.

Flere familier forteller at de har god erfaring med å sette opp en rekkefølge på dagens aktiviteter. Noen deler for eksempel dagen inn i skole, utetid, mat, fritidsaktiviteter (øve instrumenter, turne, spille sjakk osv,) felles familietid, skjermtid og leketid.

I galleriet under har vi samlet noen bilder som har blitt sendt inn fra dere forledre. Takk for innsatsen og lykke til med neste uke.

Stopper foreldrebetaling fritidshjem

I forbindelse med at Fritidshjemmet er stengt, vil dere som har barn der få refundert/stoppet foreldrebetaling for den perioden det er stengt.

Ukene i mars vil bli refundert, og hvordan dette skal gjøres kommer vi tilbake til. Enten at pengene tilbakebetales, eller at de trekkes fra fremtidig/neste innbetaling. Vår regnskapsfører anbefaler det siste.

Det vil si at dere, inntil videre, ikke skal betale for april måned, hvis Fritidshjemmet ikke åpner etter påske. Fritaket for foreldrebetaling gjelder også for barn som av ulike grunner har mottatt/vil motta et Fritidshjemstilbud i denne perioden, eksempelvis grunnet at foreldre har nøkkelstillinger.

Oppdatert informasjon

Tromsø kommune har samlet alt om Korona i Tromsø på denne siden. Her kan dere blant annet finne telefonnummer til en rekke hjelpenummer. Blant annet "hjertetelefon" for barn og unge og andre nummer knyttet til oppfølging av psykisk helse.

Helsesykepleier

Skolens helsesykepleier kan kontaktes på telefon 95830758 eller via epost: Line.Merethe.Hennig@tromso.kommune.no

Oppdatert informasjon fra vår skole legges fortløpende ut under denne nyhetssaken på vår hjemmeside.

Med ønske om en god helg til dere alle!