Foreldrehåndboka / Ukemeldinger

Uke 34 / 2020

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til et nytt skoleår! Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Vi oppfordrer alle til å arbeide aktivt med inkludering disse første ukene.

De første dagene

På første skoledag tok vi imot 11 nye 1. klassinger med familier, fikk sunget 2. klasse "gjennom blomsterportalen" og møtt de aller fleste elevene.

Første skoleuke var som vanlig preget av mye turer og sosial aktivitet. I bildegalleriet nederst i ukemeldingen kan dere se bilder fra sykketurer, fjæraturer og besøk på Holt forskningstun med mer.

Daglig leders tale fra første skoledag kan leses her. Vi gleder oss til et nytt skoleår og håper at undervisningen ikke blir alt for mye preget av koronasituasjonen.

Info om Covid-19 og skolestart

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Skolen starter opp i "Gult nivå". Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården er delt opp for å skille trinnene fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Informasjon om skolens rutiner for håndtering av koronasituasjonen er samlet under en egen fane på hjemmesiden vår. Klikk her for å lese mer. På denne siden finner dere blant annet et skriv som kort forklarer forskjellen mellom gult og rødt nivå på vår skole. Ved grønt nivå vil skolen følge normal organisering.

Dersom noen er usikre på om de skal sende barna på skolen vil vi anbefale at man leser informasjonen på Tromsø kommune sin side Alt om korona eller tar kontakt med koronatelefon: 46 90 78 99 for helsefaglig råd og veiledning. Bildet viser FHI sine råd om avstand, karantene og isolering.

Svømming og kroppsøving

I år vil det bli svømmeundervisning på St. Elisabethsenteret (Enter) og skal etter planen starte opp neste uke. Nærmere info kommer fra klasselærere. Kroppsøving vil i år foregå på treningsenteret K24 i "Mack-bygget."

Ny foreldrerepresentant til Skolestyret

Gjennom vedtektsendringene i skolestyret ble det åpnet for at Foreldreforeningen kan velge en ekstra representant til skolestyret. Styret ønsker særlig en som har kompetanse på området arkitektur, nybygg og byggeprosesser. Er dette noe for deg, ta kontakt med Øyvind Leikvin på e-post: leikvin@gmail.com

Ny fasade

Litt etter litt blir det flotte hovedhuset ferdigstilt. Her er stillasene fjernet fra østveggen og vi er i gang med å bygge ny trapp og sette inn en praktfull ny dør mot vest.

De neste ukene vil dere også kunne se at det foregår noen utbedringer av tak over 2. klasserommet. Vi håper og tror at arbeidet med fasaden snart vil være ferdigstilt.

Informasjon om videre planer for bygging av ny ungdomsskole vil komme.

Vi er spent på fortsettelsen...

Busskort

Skolen har fått beskjed om at busskortene er oppdatert men at det kan være feil på noen av dem. Ikke kast kortene. TFT Transport jobber med å få retta opp feilen. I tillegg skriver de at pga smitteverntiltak er det ikke alle busser det lar seg validere kort på. Elevene kan reise som normalt med buss selv om det kan være feil med kort eller validering. Husk å ha med busskortet på reisen!